oskrzela

Zapalenie oskrzeli

Informacje ogólne

Zapalenie oskrzeli jest chorobą dróg oddechowych najczęściej wywoływaną przez infekcje wirusowe i/lub bakteryjne u osób palących tytoń lub pracujących w środowisku, które naraża na wdychanie pyłów lub oparów. Często pojawia się w populacjach zamieszkujących zanieczyszczone regiony, w Polsce np. na Górnym Śląsku. Dzieli się na ostre i przewlekłe, w charakterystyce schorzenia wymienia się także przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, do której zapalenie oskrzeli prowadzi, i z którą współdzieli wiele objawów. Czynnik bakteryjny wywołujący chorobę można stwierdzić dopiero, gdy chory odksztusza ropną wydzielinę, natomiast infekcji wirusowej potwierdzić nie można. Stąd leczenie wszystkich postaci choroby jest najczęściej objawowe, stosuje się farmakoterapię działającą na obniżenie gorączki i wspomaganie wykrztuszania, a przede wszystkim zaleca się rzucić palenie.

Ostre zapalenie oskrzeli

Ostre zapalenie oskrzeli (łac. Bronchitis acuta) to choroba układu oddechowego, charakteryzująca się stanem zapalnym błony śluzowej oskrzeli, której przyczyny związane są najczęściej z infekcją bakteryjną lub wirusową. Czynnikami sprzyjającymi wystąpienie choroby jest osłabienie i wyziębienie organizmu oraz drażnienie dróg oddechowych parą, oparami i dymem tytoniowym. Czytaj więcej...

Przewlekłe zapalenie oskrzeli

Przewlekłe zapalenie oskrzeli to choroba układu oddechowego, która objawia się kaszlem i odksztuszaniem wydzieliny przez trzy miesiące w roku przez co najmniej dwa lata. [...] Najczęściej chorują mężczyźni nałogowo palący tytoń lub pracujący w trudnych warunkach, które narażają ich na działanie oparów i pyłów, zauważa się także związek z wiekiem – na chorobę wrażliwe są najbardziej osoby w wieku młodzieńczym i starzejące się. Czytaj więcej...

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Przewlekła obturacyjna choroba płuc to schorzenie, które obejmuje dwie inne choroby – przewlekle zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc. Mogą one osobno lub wspólnie prowadzić do pogorszenia stanu chorego. Najczęściej u podłoża procesu upośledzenia oskrzeli leży nałogowe paleniu tytoniu. Przewlekła obturacyjna choroba płuc charakteryzuje się trwałym upośledzeniem drożności oskrzeli, które postępuje i jest zwykle nieodwracalne, towarzyszą mu objawy charakterystyczne właśnie dla przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy płuc. Czytaj więcej...