Zapelenie oskrzeli

Literatura

Zapelenie oskrzeli

Literatura

Przy opracowywaniu witryny korzystaliśmy z następujących źródeł:

  1. Choroby układu oddechowego, pod red. E. Rowińskiej-Zakrzewskiej i J. Kusia, Warszawa 2004.
  2. Choroby wewnętrzne, pod red. A. Szczeklika, t. I, Kraków 2006.
  3. Choroby wewnętrzne, pod red. F. Kokota, t. I, Warszawa 2004.
  4. Oskrzela [hasło], Wielka Encyklopedia Medyczna, pod red. R. Pilarskiego, t. 14, Warszawa 2011.